S cílem usnadnit uživatelům používat naše webové stránky využíváme cookies. Používáním našich stránek souhlasíte s ukládáním souborů cookie na vašem počítači / zařízení. Nastavení cookies můžete změnit v nastavení vašeho prohlížeče.

NOVINKA

Můžete nás podpořit

NEJPRODÁVANĚJŠÍ

Naše cena 300,0 Kč (11,7 €)
do košíku:
Naše cena 600,0 Kč (23,4 €)
do košíku:
Naše cena 150,0 Kč (5,8 €)
do košíku:

ZBOŽÍ V AKCI

Naše cena 850,0 Kč (33,1 €)
do košíku:
Naše cena 3 490,0 Kč (135,9 €)
do košíku:
Naše cena 2 550,0 Kč (99,3 €)
do košíku:

ANKETA

 

 

KONTAKTY

IDEA IMPORT.ante s.r.o.
Tvarožná 82
664 05 , okr. BRNO-venkov
tel: +420...774 663 599
fax: tel. +420...604 514 214
ideaimport(a)seznam.cz
GPS : 49°11'28.59''N , 16°46'31.55''E

OBCHODNÍ PODMÍNKY
Obchodní podmínky

 

Nákupní řád

Všeobecné podmínky pro nakupování prostřednictvím internetového obchodu www.IDEAIMPORT.cz se řídí platnou legislativou, dále se řídí níže uvedeným nákupním řádem a v neposlední řadě se řídí dobrými mravy.

Vymezení pojmů


Spotřebitelská smlouva
– smlouva kupní, o dílo, případně jiné smlouvy dle občanského zákoníku, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel resp. prodávající.

 

Dodavatel/prodávající – je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky, nebo poskytuje služby

Kupující (zákazník):
 • Spotřebitel – je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to fyzická či právnická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami.
 • Podnikatel – nevztahují se na něj spotřebitelské právní předpisy, nakupuje v režimu obchodního práva

Upozornění : v případě nákupu zboží na právnickou nebo podnikající fyzickou osobu ( podmíněno uuvedením čísla IČ v registraci ), bude Vám na dané zboží prodávajícím poskytnuta zákonná zodpovědnost za vady v délce 14 měsíců.

Vznik kupní smlouvy – Závazným potvrzením objednávky prodávajícím vznikla kupní smlouva mezi prodávajícím a kupujícím (spotřebitelem). Kupující a prodávající jsou od tohoto momentu vázáni vzájemnými právy a povinnostmi.

Ceny a zboží

Provozovatel internetového obchodu www.IDEAIMPORT.cz (dále jen „provozovatel“) je plátcem DPH. Veškeré ceny uváděné na stránkách internetového obchodu IDEAIMPORT.cz (dále jen „e-shop“) jsou uváděny včetně DPH. Nabídka prodeje zboží a jejich ceny zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Ceny jsou platné v momentě objednávky/nákupu. Akční ceny jsou platné v momentě objednávky/nákupu nebo do vyprodání zásob. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory,SMS a j.) si hradí kupující sám.

 

Objednání zboží

Kupující je momentem vzniku kupní smlouvy vázán tímto nákupním řádem a příslušným reklamačním řádem. Kupující má možnost se s tímto nákupním řádem a reklamačním řádem seznámit před vlastním uskutečněním objednávky, na tuto skutečnost je zřetelně upozorněn před jejím odesláním. Po odeslání objednávky se zákazníkovi zobrazí informace o zařazení jeho objednávky do objednávkového systému e-shopu, zákazník má možnost objednávku vytisknout pro archivaci. Pokud zákazník při zadávání objednávky správně vyplní emailovou adresu, bude mu na ni doručena kopie objednávky jako potvrzení zapsání objednávky do objednávkového systému e-shopu. Pokud se nezobrazí informace o odeslání objednávky nebo nedorazí kopie objednávky na zadanou emailovou adresu, v nejbližším možném termínu nás kontaktujte.
Při objednávce zboží, kdy je částka za zboží nižší jak 500 Kč je nutno uhradit částku za zboží +poštovné předem na účet.

 

Způsob platby

má na výběr z následujících typů plateb:
 • Dobírka: Platba při doručení zboží ČP u zásilek do 20kg nebo kurýrní službou u těžších nebo nadrozměrných zásilek na fakturační, resp. doručovací adresu uvedenou v objednávce. U zásilek odeslaných prostřednictvím kurýrní služby PPL je možné dobírku uhradit platební kartou přímo řidiči.

 

 • Bankovní převod: Platba předem na účet provozovatele internetového obchodu www.ideaimport.cz
  - pro platbu v měně korun českých : č.ú.255 66 211/5500 (Raiffeisenbank),
  - pro platbu v měně    konvertibilní : č.ú.2053 1052/6500 (Poštová banka)
  variabilní symbol platby odpovídá číslu objednávky. Nebude-li možné dodržet sjednanou dodací lhůtu, má zákazník právo na okamžité vrácení částky zpět na účet, ze kterého byla platba provedena. Zboží je expedováno po připsání platby na náš účet v nejbližším možném termínu,max. do 3 pracovních dnů.

 

 • Hotovost: Platba při osobním převzetí zboží v provozovně e-shopu. Nově nabízíme klientům při osobním odběru možnost platby platební kartou. Osobní odběr je možný  jen po předchozím telefonickém kontaktu a vzájemné dohodě termínu převzetí.
 •       Při objednávce ceny zboží nižší jak 500 Kč vyžadujeme platbu předem na účet

 

Možnost storna objednávky

Zákazník má právo provést storno objednávky nebo její části, a to prostřednictvím uvedených kontaktů e-shopu. Objednávka se považuje za stornovanou v okamžiku přijetí storna pracovníkem e-shopu. O stornování objednávky je zákazník vždy obratem emailem nebo telefonicky informován.
Pokud bude objednávka zrušena po odeslání zásilky k zákazníkovi nebo zákazník objednané zboží nepřevezme, je  prodávající oprávněn požadovat úhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží (náklady na přepravu, obaly, cestovné k přepravci zboží, apod.).

 

Odstoupení od kupní smlouvy ze strany spotřebitele


Kupující (spotřebitel) má v souladu s ustanovením § 53 odst.7 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží. Formulář ke stažení ZDE Odstoupení od kupní smlouvy doporučujeme odeslat běžnou poštou na adresu provozovny, nebo elektronickou poštou na adresu info@ideaimport.cz

V případě odstoupení od smlouvy se kupní smlouva od počátku ruší. Vrácené zboží musí být prodávajícímu vráceno kompletní,nepoužité,nepoškozené a neupravené kupujícím v původním obalu a originálním příslušenstvím a dokumentace, včetně originálu daňového dokladu, a to nejpozději do 10 pracovních dnů od odeslání odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Bez výše uvedených náležitostí nevzniká nárok na vrácení částky v řádném termínu a může se prodloužit o dobu než kupující zajistí uvedení do původního stavu. Pokud nelze uvedené podmínky splnit, je prodávající oprávněn adekvátně snížit vrácenou částku.
Odesílatel vždy ručí za bezpečné a řádné zabalení a zajištění zboží před poškozením pomocí balícího papíru nebo kartonu, tak aby nemohlo během přepravy dojít k polepení, popsání či jinému znehodnocení původních obalů.  Neposílejte zboží na dobírku, tyto zásilky nebudou převzaty-doporučujeme zboží pojistit. Peníze budou vráceny na bankovní účet (ikterý je nutno uvést) a to obvykle do 30 pracovních dnů od obdržení zásilky nebo jiným způsobem, na kterém se obě strabny vzájemně dohodly. V případě vrácení zboží bude částka ponížena o přepravní náklady (neplatí pro reklamace!).

Prodávající je oprávněn ve lhůtě deseti (10) dnů provést přezkoumání vráceného zboží, zejména za účelem zjištění, zdali vrácené zboží není poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno.

V případě odstoupení od smlouvy vrátí prodávající kupní cenu včetně poplatků za dopravu směrem ke kupujícímu nejpozději do deseti (10) dnů od skončení lhůty na přezkoumání. V rámci odstoupení od kupní smlouvy může spotřebitel uvést upřednostňovaný způsob vrácení finančních prostředků (složenkou nebo na bankovní účet) Prodávající je taktéž oprávněn vrátit kupní cenu v hotovosti již při vracení zboží kupujícím.

Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené kupujícím bude poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

Odstoupení od kupní smlouvy ze strany prodávajícího

Prodávající má právo od kupní smlouvy odstoupit, stane-li se plnění smlouvy nemožné. K těmto případům může dojít zejména z důvodu vyprodání zboží, které je předmětem smlouvy, dále pak v případech kdy kupující není schopen finančně plnit podmínky kupní smlouvy, nebo odmítne-li převzít objednané zboží. Prodávající si dále vyhrazuje právo od smlouvy odstoupit v případě zjevné chyby v ceně za předmět smlouvy. Ve všech těchto případech je kupující o této skutečnosti telefonicky nebo písemně informován. V případě že kupující již uhradil platbu za předmět smlouvy, bude mu prodávajícím bez prodlení vrácena zpět na účet.Prodávající má také možnost zrušit plnění, pokud nabyde dojmu o nesolidnosti a nespolehlivosti kupujícího. Kupující tím bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to především s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily kupní smlouvu, vč. "obchodních podmínek".

 

Zpracování objednávky

V případě nejasností má provozovatel, případně jeho zodpovědný zástupce, právo kontaktovat zákazníka prostřednictvím jím sdělených údajů, a proto je v zájmu zákazníka zadávat tyto údaje pravdivě a svědomitě.

V případě že prodávající zjistí, že není schopen dodat zboží, nebo je schopen dodat jen část objednaného zboží neprodleně telefonicky či písemně kontaktuje kupujícího pro dohodnutí dalšího postupu. Dle povahy zboží a počtu položek v objednávce lze případně po dohodě s kupujícím objednávku rozdělit na více částí a nedostupné zboží dodat později. Případně kde je to možné může být kupujícímu nabídnuta odpovídající alternativa k aktuálně nedostupnému zboží.

Pokud nedojde k dohodě, případně nebude-li kupující akceptovat prodlouženou dodací lhůtu má kupující možnost celou objednávku nebo její část stornovat. V případě že kupující již uhradil platbu za předmět smlouvy, bude mu prodávajícím bez prodlení vrácena zpět na účet.

Dodání zboží

Termín dodání je závislý na druhu objednaného zboží. V převážné většině případů se pohybuje v rozmezí 2–7 pracovních dnů. V případě méně běžného či problematického zboží může dojít k prodloužení dodací lhůty. Provozovatel se zavazuje, dle svých možností, v zájmu svém a především s ohledem na zákazníka, snížit dodací lhůtu na nejmenší možnou dobu. Pokud dodací doba překročí dobu přiměřenou obecné dostupnosti konkrétního druhu zboží na trhu, má zákazník plné právo zrušit svoji objednávku, a to telefonicky, případně formou emailu.

Způsob doručení


Zákazník má možnost zvolit si doručení výše uvedeným způsobem.
V případě kurýrní služby bude zboží doručeno na fakturační, případně doručovací adresu, je-li tato zadána v objednávce, případně upřesněna zákazníkem před odesláním zboží (o odeslání zboží je zákazník informován formou emailu, kde bude uveden kontakt na přepravce – Česká pošta , PPL a číslo balíku, které bylo zásilce přiděleno).

Doručení proběhne v pracovní dny v době obvyklé pracovní doby. U objednávek v souhrné výši nad 6 000,– Kč (vč. DPH) vč. elektrického nářadí a motorových strojů, bude zákazníkovi přibalen věcný dárek dle bez možnosti výběru a dle aktuální nabídky. Na tento dárek nelze uplatnit reklamaci. U objednávek se souhrnnou výši do 300,– Kč (vč. DPH) učtujeme poplatek za balné, poštovné a doběrečné dle nastavených tarifů.

Převzetí zboží

Zákazník (podnikatel) nebo příjemce zboží má povinnost překontrolovat neporušenost obalu a zda zásilka nevykazuje zjevné znaky poškození. Zákazník by měl ve svém vlastním zájmu překontrolovat správnost dodaného zboží a v případě nesrovnalostí převzetí zásilky odmítnout, či dopravce požádat o doručení další pracovní den a v mezidobí problém konzultovat s provozovatelem. V opačném případě se vystavuje nebezpečí zbytečných průtahu při řešení případného problému. V případě zjištění poškození či jiné nesrovnalosti po převzetí zásilky je zákazník povinen neprodleně kontaktovat provozovatele internetového obchodu. Zboží zůstává majetkem odesílatele až do úplného uhrazení subjektem.

Zákazník (spotřebitel) by ve vlastním zájmu měl překontrolovat neporušenost obalu a zda zásilka nevykazuje zjevné znaky poškození. Zákazník by měl ve svém vlastním zájmu překontrolovat správnost dodaného zboží a v případě nesrovnalostí převzetí zásilky odmítnout, či dopravce požádat o doručení další pracovní den a v mezidobí problém konzultovat s provozovatelem. V opačném případě se vystavuje nebezpečí zbytečných průtahu při řešení případného problému. Podpisem přepravního dokladu zákazník (spotřebitel) potvrzuje vnější bezvadnost zásilky. V případě zjištění poškození či jiné nesrovnalosti po převzetí zásilky je zákazník (podnikatel) povinen neprodleně kontaktovat provozovatele internetového obchodu. V opačném případě se pozdější reklamace bude posuzovat na základě spotřebitelem podepsaného přepravního dokladu. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího zaplacením celé kupní ceny vč. přepravních nákladů.

Reklamace a servis

Prodávající nenese zodpovědnost za vady vzniklé přepravou, vady způsobené vyšší mocí (přírodní katastrofy), za vady vzniklé nesprávným zacházením, nesprávným uvedením výrobku do provozu, porušením pokynů v návodu k obsluze a vady vzniklé použitím výrobku k jiným účelům než pro jaké je určen. Záruka se neuznává při neoprávněném a neodborném zásahu do výrobku. Záruka se nevztahuje též na běžné opotřebení výrobku. (např. opotřebované uhlíky) K reklamaci je nutné přiložit originál záručního listu a doklad nebo kopii dokladu o koupi. Pokud je dodané zboží poškozeno dopravou, je třeba toto reklamovat nejpozději do 3 dní od dodání u přepravní služby! Pokud bylo zboží dodáno poškozené dopravou PPL neprodleně to reklamujte u této firmy, nejlépe e-mailem. Takový je postup dle reklamačního řádu PPL. Kontakty jsou na www.ppl.cz . Pozdější reklamace Vám nemusí být uznána.

Zboží předkládané k reklamaci musí být v čistém stavu a řádně zabaleno, aby nebylo poškozeno dopravou, nejlépe v originálním balení. Při neoprávněné reklamaci má prodávající právo vyúčtovat kupujícímu náklady vzniklé posouzením výrobku. Náklady na odeslání zboží k reklamaci nese kupující, náklady na odeslání opraveného zboží ke kupujícímu nese prodávající.

Záruční podmínky:

Na veškeré zboží se vztahuje pro běžné spotřebitele standartní záruka 24 měsíců. Pro firmy s IČ platí záruční doba 12 měsíců. Jako záruční vady jsou uznávány vady vzniklé vadnou montáží nebo použitím vadných dílů při výrobě. Součástí každé dodávky je „návod k obsluze“ v českém jazyce. Záruční vady odstraníme v zákoně stanovené době 30 dní, buď opravou nebo výměnou výrobku za nový. Záruka se prodlužuje o čas, po který byl výrobek v opravě.

 

Zasílání obchodních sdělení a ukládání cookies

Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího. Na základě tohoto kdykoliv odvolatelného souhlasu může prodávající kupujícímu v souladu s příslušnými ustanoveními občanského zákoníku v platném znění zasílat nabídkové e-maily z domény www.ideaimport.cz a domén registrovaných na prodávajícího a to maximálně 4 krát ročně a pokud bude zpráva ve formátu HTML, budou grafické prvky uloženy na serveru prodávajícího a nebudou zahrnuty do těla e-mailu.


Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

 

UPOZORNĚNÍ :

Ke kopírování, zpracovávání, šíření a jakémukoli způsobu úpravy a využití obrázků a textů našeho e-shopu překračujícímu hranice autorského práva je nutný písemný souhlas . Stahování , kopírování a sdílení videí , stránek i částí textu ke komerčním účelům není dovoleno, může být předmětem soudního řízení a vymáhání vzniklých nákladů.

YmU4OGZkZ